Všetky kategórie

Lepidlo Duvilax BD-20 do om.1kg


Dostupnosť: Skladom
4,73 €  

Podrobný popis tovaru:

Duvilax BD-20 je univerzálna disperzia so širokou možnostou použitia. Používa sa na zlepšovanie vlastností omietkovín, mált, cementových poterov a iných stavebných zmesí. Zlepšuje mechanické vlastnosti stavebných zmesí , ich spracovatelnost, súdržnost a prilnavost k podkladu, schopnost zarovnávania a vyhladzovania povrchu. Dávkuje sa spolu so zámesovou vodou v množstve cca. 5% hmotnosti použitého cementu. Po zriedení vodou v pomere 1:5 až 1:8 je vhodná na penetráciu nadmerne nasiakavých podkladov pred lepením disperznými lepidlami, pred malovaním v interiéroch a pred nanášaním disperzných stierok. Je vhodná na výrobu interiérových farieb a stierok, kde plní funkciu disperzného spojiva a zabezpecuje odolnost proti oteru. Duvilax BD 20 sa dalej používa ako univerzálne disperzné lepidlo na papier a lepenku. V textilnom priemysle má využitie na tuženie textílií. Vo výrobe kobercov sa používa ako základná zložka zmesi pre rubovú úpravu. Duvilax BD 20 sa môže používat na lepenie materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami a na detské hracky.

Technické parametre:

Vzhlad: viskózna kvapalina bielej farby

Obsah sušiny: min. 53,5 %

Vlastnosti filmu: transparentný, elastický, mäkký a mierne lepivý